Ra mắt các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV