Bảo đảm tối đa các điều kiện tổ chức Kỳ họp an toàn, hiệu quả