Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV