Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ V

Chiều 24.6, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.