Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chúc mừng Hội Nhà Báo và Báo Lao động