Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam