Tháo gỡ những nút thắt trong phát triển năng lượng