Bộ Công an gặp mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội