Phỏng vấn Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng