Gia Lai: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển nông nghiệp