Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thăm và làm việc với các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng