Trưởng ban Công tác Đại biểu trao tặng quà Tết tại tỉnh Ninh Bình