Tập trung cao nhất cho việc xây dựng "Đề án Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội"

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG, ngay sau Kỳ họp thứ Hai, Chính phủ cần tập trung, dành ưu tiên cao nhất cho việc xây dựng "Đề án Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" gắn với "Đề án Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19". Đây là vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi phải tính toán hết sức thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo nhưng cũng phải hết sức khẩn trương, sớm ngày nào tốt ngày đó. Quốc hội luôn sẵn sàng làm ngày, làm đêm, tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định ngay nếu Chính phủ chuẩn bị kịp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Tạo chuyển biến thực chất sau chất vấn

Nhìn lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội Khóa XV, các ĐBQH cho rằng, phiên chất vấn đã rất thành công, nhiều cam kết cụ thể, mạnh mẽ đã được đưa ra. Các đại biểu cũng bày tỏ ấn tượng với cách thức điều hành của Chủ tịch Quốc hội, không chỉ linh hoạt, sắc sảo mà còn chủ động gợi mở, chỉ rõ cho Bộ trưởng "gốc tích" vấn đề ở đâu và dẵn dắt các đại biểu chất vấn đúng, trúng, theo đuổi đến cùng vấn đề. Sau phiên chất vấn, các đại biểu mong muốn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tạo chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực chất vấn.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Tiếp tục phiên làm việc chiều 12.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với 466/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thông qua Nghị quyết về tổ chức Phiên tòa trực tuyến

Chiều 12.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với tỷ lệ 468/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức Phiên tòa trực tuyến.

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chiều 12.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, với tỷ lệ 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Tiếp tục phiên làm việc chiều 12.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, với tỷ lệ 462/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,59%) Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Quốc hội thông qua kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Chiều 12.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, với 460/465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Cố gắng thu xếp vốn cho các dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam

Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải

Cam kết hoàn thành đúng tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam

Tham gia giải trình, "chia lửa" cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, năm 2020 và 2021, Bộ Giao thông Vận tải xác định công tác triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án đầu tư trọng điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Đến hết tháng 9.2021, bình quân giải ngân toàn quốc 47,8 % nhưng riêng ngành giao thông vận tải đã giải ngân 61,2%. Điều này nó cũng thể hiện sự quyết tâm của Bộ Giao thông Vận tải.

Rà soát, điều chỉnh để có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, hấp dẫn hơn

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà (TP. Hà Nội) chất vấn 3 vấn đề. Thứ nhất, môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, minh bạch. Thứ hai, chưa tạo được đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng về hai vấn đề nêu trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới? Thứ ba, thể chế phát triển điều phối kinh tế vùng chưa được quan tâm và chậm được cụ thể hóa bằng pháp luật nên liên kết vùng còn lỏng lẻo. Đại biểu gửi đến Thủ tướng Chính phủ để làm rõ giải pháp khắc phục vấn đề này trong thời gian tới?