Tập trung cao nhất cho việc xây dựng "Đề án Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội"

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG, ngay sau Kỳ họp thứ Hai, Chính phủ cần tập trung, dành ưu tiên cao nhất cho việc xây dựng "Đề án Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" gắn với "Đề án Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19". Đây là vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi phải tính toán hết sức thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo nhưng cũng phải hết sức khẩn trương, sớm ngày nào tốt ngày đó. Quốc hội luôn sẵn sàng làm ngày, làm đêm, tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định ngay nếu Chính phủ chuẩn bị kịp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã

"Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần hết sức chú trọng kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Khi hợp tác xã được quan tâm phát triển sẽ tạo ra động lực và đột phá phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp OCCP và cả nông nghiệp công nghệ cao…"- ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên) nói.

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định): Tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bình Định, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nước ta vừa trải qua những khó khăn rất lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là khó khăn về kinh tế, thời gian tới có thể tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trước tình hình này, đại biểu đề nghị, việc cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần tập trung vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực.

ĐBQH Bùi Văn Nghiêm (Vĩnh Long): Sớm ban hành và thực hiện các quy hoạch

Với 5/22 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt như báo cáo giai đoạn 2016-2021 đã đánh giá, đại biểu Bùi Văn Nghiêm đề nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện, nhất là nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế, những hạn chế, bất cập trong thực hiện các mục tiêu về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại đầu tư phát triển doanh nghiệp và đào tạo lao động, từ đó có giải pháp thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn tiếp theo.

ĐBQH Lê Minh Nam (Hậu Giang): Ưu tiên phân bổ nguồn lực giải quyết những nội dung trụ cột, dẫn dắt

Theo đại biểu Lê Minh Nam, thời gian quan, đối diện với những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đất nước ta phải trải qua những khó khăn, thách thức không chỉ là "kép" mà đa chiều với những tác động qua lại, khó khăn, vướng mắc.

ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Nâng cao chất lượng dự báo để có kịch bản ứng phó phù hợp

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Về việc ban hành kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, đại biểu cho rằng, việc kế thừa những thành quả đạt được cùng với hiện thực hoá mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đặc biệt hơn là dịch Covid-19 được xem là "cơ hội" quan trọng và cần thiết để Chính phủ ban hành kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

ĐBQH Đinh Ngọc Quý (Gia Lai): Quản trị thị trường lao động như thế nào, nhất là qua đại dịch?

ĐBQH Đinh Ngọc Quý (Gia Lai) cho rằng, Báo cáo của Chính phủ đã nêu toàn diện nhiều mặt, kể cả những hạn chế, yếu kém, thách thức và có nhiều chi tiết có so sánh đánh giá, nhận định xếp hạng các vấn đề lớn để thấy được chúng ta đang ở đâu.

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (Thừa Thiên Huế): Phát huy lợi thế con người, bảo đảm người lao động là chủ thể

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Thừa Thiên Huế) cho rằng: Quá trình phát triển, đổi mới mô hình đào tạo, hướng đào tạo nghề nghiệp, phát triển kinh kế, dịch vụ cần nhanh chóng toàn dụng lực lượng lao động với năng suất cao và thu nhập thỏa đáng đến khi "cửa sổ vàng" kết cấu tuổi dân số đóng lại.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Đánh giá toàn diện các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua

Tham gia thảo luận ở Tổ về Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Các báo cáo của Báo cáo được chuẩn bị công phu của Chính phủ đã cơ bản đánh giá tương đối đầy đủ các hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan trong giai đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục đề ra các giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn tiếp theo.

ĐBQH Trần Hữu Hậu (Tây Ninh): Xác định rõ các "nút thắt" để tái cơ cấu hiệu quả

"Cơ cấu lại nền kinh tế mà không giải tỏa những "nút thắt" thì cũng như ta xây dựng đường cao tốc nhưng không giải tỏa được các điểm nghẽn. Cơ cấu lại nền kinh tế phải bắt đầu từ việc xác định đâu là những nút thắt của mỗi ngành, mỗi địa phương và của nền kinh tế là phương thức tiếp cận từ thực tiễn."- ĐBQH Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) nhấn mạnh khi phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 sáng 30.10.

ĐBQH Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn): Khẳng định vai trò của nông nghiệp

Ngành nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, sự thay đổi của ngành nông nghiệp ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, nâng cao mức sống về mọi mặt của hàng chục triệu nông dân, ảnh hưởng lớn tới bộ mặt của nông thôn.