Đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao

Đó là nhận định của ĐBQH TRỊNH XUÂN AN (Đồng Nai) khi đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thể hiện khí thế của Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm rất cao để chủ động linh hoạt, ứng phó với đại dịch Covid - 19.

Tiểu sử tóm tắt Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay, 26.7, Quốc hội đã tiến hành bầu các chức danh: Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Chiều 26.7, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chiều 26.7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Khóa XV Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 26.7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Khóa XV Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiết kiệm, chống lãng phí phải trở thành nếp sống, thói quen

Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, 26.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc được tái bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Sáng 26.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Nước.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 26.7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Khóa XV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước. Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Sáng 26.7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Khóa XV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước. Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc về nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, sáng 26.7, các đại biểu Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Nước.