Đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao

Đó là nhận định của ĐBQH TRỊNH XUÂN AN (Đồng Nai) khi đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thể hiện khí thế của Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm rất cao để chủ động linh hoạt, ứng phó với đại dịch Covid - 19.

Cần cơ chế đặc thù huy động nguồn lực

Đồng thuận rất cao với việc cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thảo luận tại phiên họp toàn thể sáng qua, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị, phải trao quyền mạnh mẽ hơn nữa cho địa phương; có cơ chế đặc biệt, đặc thù cho phép phát huy sự chủ động, năng động, sáng tạo của các địa phương vùng đặc biệt khó khăn trong triển khai chương trình, trong thu hút nguồn lực đầu tư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 08 KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thứ Ba, ngày 27/7/2021, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tám tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chính phủ bố trí vốn làm tuyến đường tốc độ cao đi Hà Giang

Chiều nay 27.7, góp ý tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ bố trí vốn làm tuyến đường tốc độ cao đi Hà Giang.

Trung ương nên quy định cứng một số tiêu chí để áp dụng toàn quốc

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, chương trình đã đạt được những thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện và mang dấu ấn lịch sử. Song, theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương nên quy định cứng về một số tiêu chí, đồng thời giao cho cấp tỉnh quy định phù hợp với đặc thù của từng địa phương, khu vực. Cụ thể:

Thông qua 4 Nghị quyết

Chiều 27.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã lần lượt thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm

Chiều 27.7, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chính sách phải phù hợp với từng vùng miền

Đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các cơ quan hữu quan trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, đại biểu Trần Thị Thanh Hương (An Giang) đề nghị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn 2021-2025 phải gắn với đặc thù của từng khu vực, địa phương. Đặc biệt là quan tâm chính sách phù hợp với từng vùng miền, tránh dàn trải nguồn lực.

Rà soát tránh bỏ sót, trùng lắp chương trình

Để tổ chức tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan (Hà Giang ) đề xuất, cần rà soát các nội dung nhằm tránh bỏ sót hoặc trùng lắp các chương trình. Các địa phương cần đánh giá lại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để có giải pháp đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng thực sự thoát nghèo bền vững. Bố trí nguồn ngân sách ngay từ đầu, ưu tiên nguồn lực để phát triển sinh kế cho người dân đảm bảo phát triển lâu dài.

Giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân

Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đạt hiệu quả, đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai (Tuyên Quang) đề nghị, Chính phủ, các cấp, ngành cần có giải pháp căn cơ, tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân như: Thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thực sự chất lượng và bền vững

Theo các đại biểu Quốc hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 phải khắc phục cho được những vấn đề đặt ra trong giai đoạn trước để nông thôn mới phải thật sự chất lượng và bền vững, là nơi đáng sống.