Bài cuối: Chính sách nhất quán về quyền tự do tôn giáo

Những quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện rõ việc Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo của mọi người cư trú trên đất nước Việt Nam như với các quyền cơ bản khác của con người; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tôn giáo không ảnh hưởng đến thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đẩy mạnh tổ chức dạy học an toàn, ứng phó với đại dịch

Huy động nguồn lực, hỗ trợ kịp thời

Nhằm tạo cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục… cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và dự kiến ban hành nhiều chính sách, đem lại hiệu quả thiết thực.

Rà soát, điều chỉnh chính sách,tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số

Mong mỏi cây cầu kiên cố bắc qua suối Nậm

Cây cầu làm bằng tre nứa nối từ tuyến đường tỉnh lộ 173 qua suối Nậm đi vào thôn Quăn 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Hàng năm, người dân trong thôn vẫn đều đặn đóng góp tiền của và ngày công làm lại cầu mỗi khi xảy ra lũ, năm ít thì một lần, năm nhiều đến 3 lần. Mong mỏi có một cây cầu kiên cố để đi lại thuận lợi và ít rủi ro là nguyện vọng chính đáng của người dân nơi đây.

Chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”

Bước vào năm học mới 2021 - 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương, đặc biệt các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã chuẩn bị tích cực về cơ sở vật chất, phương án dạy và học chủ động, linh hoạt nhằm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành chương trình kế hoạch năm học.

Hiện đại hóa hồ sơ địa chính

Luật Đất đai 1993 đã được sửa đổi vào các năm 2003, 2013, nhưng các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn chiếm 70 - 80%, gây bức xúc xã hội. Một trong những nguyên nhân là hệ thống hồ sơ địa chính còn nhiều hạn chế. Có thể đây là vấn đề cần quan tâm trong sửa đổi Luật Đất đai lần này.