Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc hoanghanhleTs@gmail.com: Quốc hội có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Huỳnh Thị Nghĩa (huyện Tiền Hải, Thái Bình):  Nội quy phòng bỏ phiếu được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Quàng Thị Thơm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La): Những yếu tố nào bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Phạm Anh Phương (Khâm Thiên, Hà Nội): Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Nguyễn Thị Hà (Chí Linh, Hải Dương): Tại sao phải bỏ phiếu kín? Tôi có thể nhờ người bỏ phiếu thay được không?

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Phạm Việt Thành (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội): Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Lã Thị Thanh (Quận Kiến An, TP Hải Phòng): Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Vương Thị Hà (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang): Quyền bầu cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Cao Văn Quang (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận): Vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào? Những hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Lâm Hải Bối (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Việc thay đổi, đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Nguyễn Phi Yến (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào?