Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc hoanghanhleTs@gmail.com: Quốc hội có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Hỏi - đáp về bầu cử:

- Bạn đọc Nguyễn Đình Việt (TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào? Khi nào kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử được công bố?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Văn Thị Minh Huyền (TP. Đông Hà, Quảng Trị): Việc bỏ phiếu bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào? Trước khi bỏ phiếu, cử tri có được kiểm tra hòm phiếu hay không? Phiếu bầu cử như thế nào là không hợp lệ?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Hoàng Thị Hải (Tiền Hải, Thái Bình): Phiếu bầu cử như thế nào là phiếu hợp lệ?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc tieulong412@gmail.com: Do đi từ vùng dịch Covid-19 về nên hiện tại tôi đang thực hiện cách ly tại nhà. Tôi được biết sẽ có hòm phiếu phụ để cử tri đang cách ly tại nhà thực hiện quyền công dân trong ngày 23.5 tới. Vậy quy trình tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà như thế nào? 

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc nguyenthuymai2g3@gmail.com: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào? Nếu có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì xử lý ra sao?

Hỏi - đáp về bầu cử

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Lò Hải Phong (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang): Tôi được biết trong ngày bầu cử 23.5 tới, việc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Vậy các Tổ bầu cử có được thúc giục cử tri đi bỏ phiếu sớm hơn hay không? 

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc berioxit107@gmail.com: Hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử phải đáp ứng những yêu cầu gì? Trong trường hợp nào thì dùng hòm phiếu phụ?

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc haianhxh@gmail.com: Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không?

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Nguyễn Hà My (TP Vinh, Nghệ An): Hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử phải đáp ứng những yêu cầu gì? Trong trường hợp nào thì dùng hòm phiếu phụ?