Phát huy sức trẻ trong hoạt động của Quốc hội

Với 131 đại biểu Quốc hội dưới 45 tuổi, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIV đã tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ và truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ cả nước đến Quốc hội.

Thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Chiều 30.3, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười một, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), với tỷ lệ 94,58% tổng số đại biểu tham gia tán thành

Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Trong phiên làm việc sáng 30.3, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã nghe và thảo luận tại Đoàn về Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Công bằng phải được đảm bảo bằng công lý

Sáng 30.3, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Trọn vẹn lời hứa với Nhân dân

Sáng nay 30.3, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm phiên họp quan trọng này, các đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước vai trò cá nhân của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cùng với Quốc hội thực hiện trọn vẹn lời hứa “đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Thành tựu lớn nhất là đất nước ổn định, phát triển

Một trong những thành tựu nổi bật nhất, ấn tượng nhất trong điều hành, chỉ đạo của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo các đại biểu Quốc hội, chính là đã giữ được sự ổn định và tiếp tục phát triển đất nước trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thử thách ập tới, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức vô cùng lớn

Sáng 29.3, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch Nước, Chính phủ.

Góp phần tạo dựng cơ đồ, vị thế và uy tín Việt Nam

Quốc hội Khóa XIV hoạt động trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới: Phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; đáp ứng yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phòng, chống đại dịch Covid-19. Trước tất cả yêu cầu đó, Quốc hội đã đạt được những kết quả đáng trân trọng trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xứng đáng tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Việt Nam như ngày nay.

Quyết đáp hợp lòng dân

Bên cạnh những dự án quan trọng hay quyết định theo thông lệ hàng năm có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, thảo luận tại tổ và hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, điểm tạo nên ấn tượng trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội Khóa XIV là đã quyết định một số vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đây đều là những chính sách hợp với lòng dân và được người dân, doanh nghiệp đón nhận, thực hiện.

Thành công từ sự đồng lòng

Thảo luận tại hội trường sáng qua, 26.3, các đại biểu Quốc hội khẳng định, thành công to lớn của đất nước ta từ trước đến nay, đặc biệt là trong 5 năm vừa qua là nhờ vào sự đoàn kết, sự thống nhất, sự đồng lòng. Quốc hội với chức năng của mình, thông qua các hoạt động cụ thể trong việc lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đã thể chế hóa được đường lối sáng suốt của Đảng, đã tham gia giám sát được hoạt động của Chính phủ, đã làm cầu nối chính thức và hiệu quả giữa Nhân dân và Nhà nước. Đất nước Việt Nam vững vàng đi lên trong sự thống nhất này, Nhân dân tin tưởng, yên lòng vì sự đoàn kết một khối này.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Quốc hội Khóa XIV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, quyết định nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển. Khẳng định điều này, tại phiên họp sáng qua, 26.3, các đại biểu Quốc hội cũng đưa ra nhiều đề xuất cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhất là trong lĩnh vực giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV