Phát huy sức trẻ trong hoạt động của Quốc hội

Với 131 đại biểu Quốc hội dưới 45 tuổi, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIV đã tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ và truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ cả nước đến Quốc hội.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH NƯỚC CHXNCN VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN PHÚC

Tin tưởng và kỳ vọng

Ngay trong ngày đầu tiên của tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội sẽ kiện toàn một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và một số bộ trưởng. Trao đổi bên hành lang kỳ họp, đại biểu Quốc hội ĐẶNG NGỌC NGHĨA (Thừa Thiên Huế) bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với các nhân sự lãnh đạo mới trong bộ máy nhà nước. Ông mong muốn bộ máy nhân sự mới phải thực sự công tâm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo ra những đột phá mới trong ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách.

Nhiệt huyết, sáng tạo, giàu kinh nghiệm thực tiễn

Ưu tiên của Chính phủ mới

Kiến tạo mạnh mẽ, hành động quyết liệt

Hôm qua, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và trong phiên làm việc đầu tuần tới, sẽ bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ mới. Đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo mới của đất nước, các đại biểu Quốc hội mong muốn, Chủ tịch Nước, Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ tiếp tục duy trì tinh thần kiến tạo mạnh mẽ và hành động quyết liệt để biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển đất nước.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 08 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thứ Sáu, ngày 02/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tám tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Chiều 2.4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với tỷ lệ 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia tán thành.

Miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 2.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội tham qua biểu quyết tán thành.

Chú trọng công tác xây dựng thể chế

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Mười một, hôm qua, Quốc hội đã bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới và trong tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ. Kỳ vọng vào vai trò của các nhà lãnh đạo mới, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ cần dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng

Cũng trong phiên họp chiều nay, 1.4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.