Phát huy sức trẻ trong hoạt động của Quốc hội

Với 131 đại biểu Quốc hội dưới 45 tuổi, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIV đã tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ và truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ cả nước đến Quốc hội.

Phải đầu tư đồng bộ kinh tế, xã hội, văn hóa

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ HẢI HÀ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẮC VINH Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG HUY Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên làm việc chiều 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV, với tỷ lệ 91,88% tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước

Chiều 6.4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tiếp tục phiên làm việc sáng 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV

Sáng 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV.