Phát huy sức trẻ trong hoạt động của Quốc hội

Với 131 đại biểu Quốc hội dưới 45 tuổi, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIV đã tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ và truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ cả nước đến Quốc hội.

TÓM TẮT TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG NGUYỄN HỒNG DIÊN

Thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên.

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO BÙI THANH SƠN

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÊ MINH HOAN

TÓM TẮT TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN KIM SƠN

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của tân Bộ trưởng.

Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 2 thành viên Chính phủ

Sáng 8.4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười một, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng, 10 bộ trưởng và 2 thành viên Chính phủ.

Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau khi kiện toàn

Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng luật

Hôm nay, 8.4, Quốc hội sẽ bế mạc Kỳ họp thứ Mười một. Trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội cũng sẽ hoàn tất việc kiện toàn nhân sự các cơ quan nhà nước để bảo đảm sự vận hành liên tục, xuyên suốt của bộ máy nhà nước. Chia sẻ những trăn trở sau gần một nhiệm kỳ, nhiều đại biểu Quốc hội cũng gửi gắm kỳ vọng về những đổi mới của Quốc hội, Chính phủ thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Chiều 7.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.