Phát huy sức trẻ trong hoạt động của Quốc hội

Với 131 đại biểu Quốc hội dưới 45 tuổi, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Khóa XIV đã tạo diễn đàn để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ và truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ cả nước đến Quốc hội.

Khắc phục “nợ” thực hiện kiến nghị giám sát

Hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV không chỉ được tăng cường mà còn không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Từ những kết quả đã đạt được, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi Luật Hoạt động giám sát để nâng cao hơn nữa hiệu lực giám sát, khắc phục tình trạng một số bộ, ngành vẫn “nợ” các kiến nghị giám sát, nhất là giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Tập trung giám sát lĩnh vực tư pháp

Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Chiều 8.4, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ bế mạc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Chiều 8.4, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khoá XIV đã bế mạc sau 12 ngày làm việc. Phiên họp được tường thuật trực tiếp đến đồng bào Nhân dân, cử tri cả nước.

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chiều 8.4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười một, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tịch Nước về việc phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, khả thi của các đạo luật

Cũng trong chiều 8.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, với 436/437 đại biểu tham gia tán thành (tương đương 90,83% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội

Cũng trong chiều 8.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, với 438/442 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành (tương đương 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 8.4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười một, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN THANH NGHỊ