Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Trong cuộc bầu cử ngày 23.5.2021, có 69.523.133 cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu (99,60%) bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Có 499 người được xác nhận kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (đạt 99,8%), một người không được xác nhận tư cách trúng cử.

Nỗ lực đưa thông tin bầu cử đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng đều là các tỉnh miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đòi hỏi phải chú ý hơn khi tiến hành các hình thức thông tin tuyên truyền về bầu cử. Do vậy, khi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương này, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia hết sức quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền để đồng bào các dân tộc hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, từ đó hăng hái đi bỏ phiếu trong ngày hội toàn dân 23.5 tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 22.4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ninh tập trung cho giai đoạn “nước rút” của cuộc bầu cử

Với sự quyết liệt, đổi mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm vừa tuân thủ quy định của pháp luật, vừa mở rộng dân chủ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri đối với một số mô hình đặc thù; tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú tại thôn, bản, khu phố theo mô hình của tỉnh Quảng Ninh… Đặc biệt, tỉnh có những chỉ đạo nhất quán đối với từng tỷ lệ, cơ cấu trong việc chuẩn bị và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Phước

Sáng 21.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Vĩnh Long, Trà Vinh

Sáng 20.4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Hải Dương

Chiều 20.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Dương

Ngày 20.4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Trà Vinh

Ngày 20.4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Thuận An

Sáng 20.4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban bầu cử TP Thuận An, tỉnh Bình Dương về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

Sáng 20.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.