Kỹ lưỡng, chắc chắn, hiệu quả

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 mới đây, các thành viên Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù cần được xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng, chắc chắn, hiệu quả do có đối tượng tác động lớn, phạm vi không chỉ cơ chế thực hiện của hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước.

Quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp

Trong phiên họp sáng nay, 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự luật này tại Kỳ họp thứ Mười là quy định về cơ quan chủ trì, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Nhiều ý kiến đề nghị, cần quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ chủ trì, phối hợp của lực lượng công an với các ngành hữu quan trong lĩnh vực này.

Trí tuệ và có tầm nhìn xa

Đây là nhận xét chung của các đại biểu Quốc hội khi góp ý kiến về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh, Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đánh giá tổng quát quá trình đổi mới và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 - 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, Văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa chiến lược để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng rà soát việc phân loại đơn thư

Số lượng đơn kiến nghị, phản ánh chiếm trên 75% tổng đơn thư của công dân cần xử lý trong năm qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn. Bởi các đơn kiến nghị, phản ánh này có nội dung chủ yếu về công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách… trong khi thông lệ cho thấy, đơn về những nội dung này thường mang tính chất khiếu nại, tố cáo để đòi quyền lợi cho cá nhân, hộ gia đình.

Người Nùng Cao Bằng mơ về con đường cao tốc để thoát nghèo

Đó là nỗi niềm đau đáu mà cô gái Hoàng Thị Bình, dân tộc Nùng, đại biểu của tỉnh Cao Bằng dự Đại hội Đại biểu toàn quốc (ĐHĐBTQ) các dân tộc thiểu số lần thứ II chia sẻ với chúng tôi.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Nhấn mạnh điều này, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cần tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Nên trồng theo cấu trúc rừng tự nhiên

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 2.12, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu xây dựng đề án, chính sách cụ thể để triển khai sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới. GS. TS Vương Văn Quỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Đại học Lâm nghiệp) cho rằng, nên trồng theo cấu trúc rừng tự nhiên và trước mắt ưu tiên trồng ở nơi có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và vùng ven biển chịu nhiều ảnh hưởng của bão.

Cần củng cố lực lượng cán bộ tiếp công dân

Không chỉ số lượng cán bộ tiếp công dân so với quy định của luật hiện hành còn mỏng mà số cán bộ được đào tạo chuyên ngành luật làm công tác này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng rất thấp, chỉ chiếm khoảng 30%. Do vậy, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, UBND tỉnh cần quan tâm củng cố lực lượng cán bộ tiếp dân, bảo đảm vừa mạnh về số lượng, vừa sâu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát huy vai trò "rường cột của nước nhà"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa Luật Thanh niên năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Dù vậy, kể từ thời điểm được Quốc hội thông qua đến nay, cảm nhận chung là việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật vào cuộc sống còn khá chậm. Tại Hội thảo “Giám sát kế hoạch triển khai Luật Thanh niên” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, cần có cơ chế cụ thể để thanh niên tham gia giám sát việc thi hành, bảo đảm thực thi hiệu quả các điều luật, từ đó, phát huy đầy đủ vai trò rường cột của thanh niên trong sự phát triển của đất nước.

Vận động kiều bào trong bối cảnh mới

Chưa gắn với thực tiễn, đặc thù của địa phương

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, ở một số địa phương, khoa học và công nghệ chưa thực sự được coi trọng, gắn bó chặt chẽ trong kế hoạch phát triển KT - XH. Công tác tổ chức thực hiện của các địa phương có lúc, có nơi còn chậm, mang tính hình thức, chưa thường xuyên. Việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học và công nghệ thiếu chủ động, đổi mới, chưa gắn với thực tiễn đặc thù của địa phương.