Hoàn thiện khung pháp lý về khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân càng trở nên cấp bách hơn. Do đó, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ngay trong năm 2022 phải nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp.

Bài cuối: Kiên quyết và đột phá trong tổ chức thực tiễn

Nội dung thứ hai cần tập trung làm tốt, đó là tư duy về biện chứng giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, cần tiếp tục tiếp cận, nắm lấy và thực thi.

Bài 1: Cần chính sách đủ mạnh

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) cho thấy, tình trạng dân di cư tự do đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị quyết số 113/2015/NQ13 ngày 27.11.2015 về nội dung “tập trung giải quyết cơ bản tình hình dân di cư tự do đến các vùng miền núi và trung du”, thì tình trạng này mới chỉ giải quyết được một phần.

Ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

Tư duy, hành động vì môi trường

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 11.11 tới. Trao đổi bên hành lang Kỳ họp thứ Mười, nhiều đại biểu kỳ vọng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ góp phần thay đổi tư duy, hành động theo hướng vì môi trường. Thực tiễn cho thấy, bảo vệ môi trường cũng chính là vì sức khỏe, tính mạng của mọi người dân. Câu chuyện biến đổi khí hậu, sạt lở, lũ lụt, hạn hán… là hậu quả từ cách ứng xử của chúng ta đối với môi trường. Muốn phát triển bền vững, môi trường phải là ưu tiên số một.

Phát triển kinh tế đô thị phải dựa trên cân bằng hệ sinh thái

Trả lời chất vấn của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) liên quan đến dự án lấn biển Cần Giờ, làm sao vẫn triển khai dự án, bảo đảm mục đích thúc đẩy kinh tế của TP Hồ Chí Minh và khu vực đi lên, đồng thời vẫn bảo vệ được khu dự trữ sinh quyển và rừng ngập mặn Cần Giờ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Cần Giờ là một địa bàn hết sức đặc biệt, là một biểu tượng của TP Hồ Chí Minh, là “lá phổi” của thành phố. Do đó, mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế đô thị phải dựa trên sự cân bằng của hệ sinh thái.

Trách nhiệm không có nhiệm kỳ

Hôm qua, 9.11, ngày thứ hai của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười đã có tới 92 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chất vấn, tranh luận và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và hầu hết Bộ trưởng, trưởng ngành đều đã đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp. Dù không khí phiên chất vấn có vẻ trầm hơn so với ngày đầu tiên nhưng sự thẳng thắn, trách nhiệm từ cả người chất vấn và người trả lời chất vấn đã khiến cho nhiều vấn đề được xem xét, đánh giá đa chiều và đúng tầm. Từ đây, với sự cộng đồng trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước, nhiều giải pháp căn cơ, nhiều cam kết và lộ trình thực hiện cam kết đã được đưa ra.

Nhiều ý kiến tán thành tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh mà không cần thí điểm

Theo chương trình Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Tại đợt 1 của kỳ họp, nội dung này đã được thảo luận tại nghị trường. Theo chương trình nghị sự đợt 2, dự thảo Nghị quyết sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trước khi xem xét thông qua vào cuối kỳ họp. TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Quốc hội cho phép thực hiện ngay chính quyền đô thị mà không qua thí điểm để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Nhiều đại biểu đã bày tỏ tán thành với kiến nghị này.

Phát triển kinh tế đô thị phải dựa trên cân bằng hệ sinh thái

Trả lời chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) liên quan đến dự án lấn biển Cần Giờ, làm sao vẫn triển khai dự án, đảm mục đích thúc đẩy kinh tế của TP Hồ Chí Minh và khu vực đi lên, đồng thời vẫn bảo vệ được khu dự trữ sinh quyển và rừng ngập mặn Cần Giờ? Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Cần Giờ là một địa bàn hết sức đặc biệt, là một biểu tượng của TP Hồ Chí Minh, là “lá phổi” của thành phố. Do đó, mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế đô thị phải dựa trên sự cân bằng của hệ sinh thái.

Bài cuối: Giải quyết vấn đề ở tầm quốc gia

Rà soát, sắp xếp các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp có liên quan mật thiết với bố trí đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là vấn đề cấp bách, hàng đầu tác động đến sinh kế của đồng bào. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, cần phải có một Đề án tổng thể ở tầm quốc gia, đặt trong Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bài 2: Xây dựng triết lý phát triển kinh tế đột phá về tư duy mở

Hiện nay, để hướng tới xây dựng thực lực nền kinh tế quốc gia vững mạnh làm nền tảng chiến lược cho đổi mới toàn diện, đồng bộ, với phương thức phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng XHCN một cách hoàn bị, hiện đại, trong tầm nhìn 2045, trước mắt năm 2030, cần kiên quyết đột phá và đổi mới mạnh mẽ về tư duy.