Phải thực sự chính xác, hữu dụng, phục vụ toàn xã hội

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê chiều 20.10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhấn mạnh, yêu cầu ngành thống kê cần hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ toàn xã hội theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. Số liệu thống kê phải thực sự chính xác, hữu dụng, là đầu vào không thể thiếu trong việc ra quyết định ngay trong tình huống cấp bách, trở thành nguồn tài nguyên số, nguồn lực quan trọng của đất nước.

Có biện pháp kiểm soát hiệu quả chi bảo hiểm y tế

Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi của các hộ gia đình cho dịch vụ y tế, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với nhóm người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, hiện nay Quỹ BHYT đang đối mặt với thách thức từ sự mất cân đối thu - chi do mức đóng BHYT quá thấp, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao… Do đó, cần có giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả hơn Quỹ BHYT. Đây là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận tại Hội thảo Giải pháp về chính sách để kiểm soát hiệu quả Quỹ BHYT và Quỹ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) do Ủy ban về các vấn đề Xã hội tổ chức sáng qua.

Rà soát kỹ khi tích hợp giấy phép

Có tích hợp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi với 6 loại giấy tờ, thủ tục hành chính khác liên quan đến môi trường hay không tiếp tục là nội dung được các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tập trung thảo luận tại Phiên họp toàn thể hôm qua. Quan điểm của các thành viên Ủy ban vẫn còn khác nhau.

Làm sâu sắc hơn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi Quốc hội tại Kỳ họp tới cần làm sâu sắc hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thực tế, trong quá trình tiếp xúc cử tri, cũng có rất nhiều lời khen dành cho cả hệ thống chính trị và những người ở tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là cơ hội để động viên đội ngũ tuyến đầu.

Những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới

Tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) là phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời, mang lại những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Khẳng định điều này, song các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, qua chuyên đề giám sát, chúng ta thấy được mặt mạnh - yếu, những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực thi để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chung sức, đồng lòng đưa Hà Giang vươn lên tỉnh khá trong khu vực

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15.10 đến 17.10 tại Trung hội nghị tỉnh. Ngay trước thềm Đại hội, Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh về kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 5 năm qua, công tác chuẩn bị của Đảng bộ tỉnh cho Đại hội và những định hướng, mục tiêu trong giai đoạn tới…

Chính sách dân số trong tình hình mới

Nghị quyết Trung ương 6, Khóa Xii (nghị quyết số 21-nQ/TW) ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới xác định “tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Tại Hội thảo khu vực phía Bắc “đại biểu dân cử với các vấn đề dân số trong tình hình mới” do Ủy ban về các vấn đề Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số liên Hợp Quốc tại Việt nam vừa tổ chức, nhiều đại biểu đề nghị cần sớm ban hành luật Dân số để thể chế hóa các quan điểm đã được nêu tại nghị quyết 21, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề dân số và nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Được xác định là nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng từ những ngày Đảng còn hoạt động bí mật cho đến khi trở thành Đảng cầm quyền duy nhất, thực tiễn phong phú, sinh động của công tác dân vận 90 năm qua (15.10.1930 – 15.10.2020) là minh chứng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Chưa tạo ra cuộc cách mạng thực sự

Khẳng định khoa học công nghệ là động lực quan trọng để phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, song qua thực tế giám sát, Hội đồng Dân tộc nhận thấy, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ ở cấp cơ sở còn chậm, chưa thường xuyên. Nhân rộng mô hình hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức. Trình tự, thủ tục trong hoạt động khoa học và công nghệ vẫn rườm rà, bất cập… Đây là những nguyên nhân dẫn tới chưa tạo ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ thực sự trong lĩnh vực này.

Làm rõ các mảng màu bức tranh giảm nghèo đa chiều

Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội (Nghị quyết 76) về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững, đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới công tác hoạch định chính sách, phương thức quản lý, điều hành… Tại phiên họp toàn thể mới đây của Ủy ban về các vấn đề Xã hội nhằm thẩm tra báo cáo của Chính phủ trong thực hiện Nghị quyết 76, các thành viên Ủy ban đánh giá, sau 6 năm thực hiện Nghị quyết, công tác giảm nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực song vẫn còn đó tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước chưa được khắc phục.

Xu thế và động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu vừa thăm và làm việc tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam trước thềm Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, trao đổi thẳng thắn trên nền tảng khoa học và thực tiễn với các giảng viên, chuyên gia chính sách công của Trường Đại học Fulbright về xu thế, động lực tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của đất nước.