Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam (1954 - 1975), sự ra đời và hoạt động hiệu quả của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (1961 - 1975) là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23.10.1961 - 23.10.2021), chúng ta thêm một lần ôn lại chiến tích anh hùng mà thế hệ cha anh đã lập được, đồng thời qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thử thách ngặt nghèo của lịch sử.

Phát huy đầy đủ vị thế Hiến định của Quốc hội

Cần làm rõ mối quan hệ với công an xã

Xuất phát từ thực tế địa phương, tại phiên họp tổ sáng 12.11 của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, cần xem xét thận trọng, thấu đáo khi ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Một trong những điều đại biểu băn khoăn là cần làm rõ mối quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với công an xã, tránh nguy cơ phình bộ máy.

Thành quả từ nỗ lực không ngừng nghỉ

Hai lần Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngồi “ghế nóng” chất vấn trong nhiệm kỳ này (tại Kỳ họp thứ Hai và thứ Năm), phần lớn câu hỏi của đại biểu tập trung vào vấn đề ô nhiễm môi trường. Điều này dễ hiểu bởi thời điểm diễn ra các phiên chất vấn đều gắn với sự cố lớn như vụ Formosa hay tình trạng rác thải gây ô nhiễm trầm trọng… “Với tư cách Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Trên hội trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà không né tránh, đồng thời đề xuất những giải pháp căn cơ và đôn đốc triển khai ngay sau kỳ họp. Nỗ lực của Bộ trưởng và cả ngành đã tạo ra những chuyển biến tích cực: Nhiều vấn đề môi trường đã được xử lý, mức độ gia tăng ô nhiễm chậm lại...

Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội - xu thế và yêu cầu cấp bách

Mục XIII - Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng về Quốc hội, trong đó có chất lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Bài cuối: Bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách trung ương

Nguồn lực thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do ở giai đoạn trước mới đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu vốn của các địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) đề nghị, cân đối khoảng 3.900 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư nói chung và dân di cư tự do nói riêng đến năm 2025. Nếu không bố trí được kinh phí thì sẽ không giải quyết được vấn đề.

Hiệu quả và chất lượng

Nhìn lại hai ngày rưỡi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chia sẻ, do đây là phiên chất vấn mang tính tổng kết cả nhiệm kỳ nên chính các ĐBQH và các thành viên Chính phủ không khỏi áp lực. Tuy nhiên, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, đây là phiên chất vấn hiệu quả và chất lượng. Công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn rất cẩn trọng, chu đáo; nhiều nội dung chất vấn trực diện, sắc bén, thẳng thắn, mang tính thời sự nóng hổi; các "tư lệnh" ngành đã thể hiện tinh thần cầu thị, ý thức trách nhiệm cao đối với lĩnh vực phụ trách và đặc biệt là, sự điều hành rất khoa học, hài hòa, khéo léo của chủ tọa.

Bước phát triển mới về chất

Chiều qua, 10.11, Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận tổ góp ý về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo các ĐBQH, các dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bám sát vào thực tiễn đất nước ta thời gian qua; những chủ trương, giải pháp nêu ra rất sát và đúng, định hướng phù hợp với điều kiện thực tại của đất nước, đồng thời có những bước phát triển mới sâu sắc về chất.

Bài cuối: Kiên quyết và đột phá trong tổ chức thực tiễn

Nội dung thứ hai cần tập trung làm tốt, đó là tư duy về biện chứng giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, cần tiếp tục tiếp cận, nắm lấy và thực thi.

Bài 1: Cần chính sách đủ mạnh

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) cho thấy, tình trạng dân di cư tự do đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị quyết số 113/2015/NQ13 ngày 27.11.2015 về nội dung “tập trung giải quyết cơ bản tình hình dân di cư tự do đến các vùng miền núi và trung du”, thì tình trạng này mới chỉ giải quyết được một phần.

Ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV