Bảo đảm phân bổ vốn tập trung, không dàn trải

Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Ghi nhận các dự án được đề xuất bổ sung đều đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải.

Bài 4: Xác định đúng vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân và FDI

Cùng với vị thế và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, chúng ta cần nắm lấy kinh tế tư nhân và phát triển mạnh mẽ một cách tất yếu khu vực này với tư cách vừa là bộ phận cấu thành quan trọng vừa là động lực phát triển của nền kinh tế quốc gia. Với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nếu không có phương cách bứt lên thì giá trị gia tăng tất hạn chế trong lúc lại đối mặt với độ rủi ro tiềm tàng rất cao.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Vương Thị Hà (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang): Quyền bầu cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Thuyết phục cử tri bằng những cam kết chân thực

Cùng với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh thì điều quan trọng nhất mà mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần ghi nhớ khi vận động bầu cử là phải đến với cử tri bằng sự thật tâm, bằng những cam kết chân thực nhất.

Bài 3: Phát triển xứng tầm doanh nghiệp nhà nước

Bàn về đẳng cấp, khát vọng thương hiệu kinh tế Việt Nam, không thể không xây dựng đội ngũ tiên phong, chính là các doanh nghiệp - rường cột là đội ngũ doanh nhân nước nhà trên tất cả các khu vực và thành phần kinh tế. Phải tập trung giải quyết những cản trở nhằm phát triển đội ngũ doanh nghiệp và đổi mới mối quan hệ tất yếu nội tại của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Ở đây, rường cột là 3 loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, với doanh nghiệp nhà nước, phải chỉnh đốn tổng thể để xứng tầm là bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế nhà nước.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Cao Văn Quang (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận): Vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào? Những hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử?

Bài 2: "Đôi cánh” của nền kinh tế

Thừa kế và phát triển mấy chục năm, nhất là từ sự chuẩn bị của chúng ta những năm qua (ba đột phá chiến lược) và vận hội phát triển kinh tế tri thức của thời đại mang lại, nhất là từ địa - kinh tế, có hai phương diện cần nắm lấy, với phương châm phát triển “rút ngắn”, khả dĩ làm "đôi cánh” để xây dựng nền móng cho cuộc “cất cánh” của nền kinh tế. Đó là lựa chọn phát triển công nghệ cao trước hết và trực tiếp làm động lực cho công nghiệp dịch vụ nông nghiệp và kinh tế biển, phát triển biển; phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, công nghiệp dịch vụ kinh tế biển và công nghiệp du lịch dựa trên nền tảng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Lâm Hải Bối (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Việc thay đổi, đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào?

Bài 1: “Đôi chân” của nền kinh tế

Lời Tòa soạn: Để thực hiện khát vọng “cất cánh”, xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã hoạch định thì phải trả lời được những câu hỏi lớn “bao giờ cất cánh, cất cánh từ đâu và cất cánh như thế nào”? Đó chính là tư duy, là chiến lược phát triển, là quyết sách chính trị, là lực lượng hữu hình và vô hình, cũng chính là mệnh lệnh phát triển và bứt phá của kinh tế Việt Nam. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài “Làm gì để nền kinh tế cất cánh” của TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các kế hoạch trung hạn

Tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đây là những nội dung quan trọng, có tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trước lo ngại về tiến độ chuẩn bị tài liệu cho nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần khẩn trương chuẩn bị các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV theo đúng quy định.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Nguyễn Phi Yến (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào?