Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Dân chủ, kỹ lưỡng, đúng luật, đúng tiến độ

Ngày mai, 21.1, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại phiên họp vừa qua, công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai khẩn trương, bài bản. Tuy nhiên, khối lượng công việc từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra vô cùng lớn, đòi hỏi từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, đúng pháp luật và đúng tiến độ để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Sức bật mới cho sự phát triển bền vững của đất nước

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội BÙI SỸ LỢI khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Những thành tựu đó đã củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và là cơ sở để chúng ta  kỳ vọng vào những bước tiến mới, sự phát triển bền vững hơn trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII.

Đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN ĐỨC HÀ, trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hai nội dung quan trọng là văn kiện và nhân sự được tiến hành công phu, bài bản, chất lượng, với nhiều điểm mới quan trọng. Đặc biệt là công tác cán bộ có những đổi mới mạnh mẽ.

Kiên quyết chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực

“Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm”. Đây là một trong những nhận định nêu trong Báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 tại Hội nghị toàn quốc vừa qua. Đánh giá này đã phản ánh đúng những kết quả, nỗ lực của các cấp, các ngành, cho thấy bước đầu đạt được mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” của Đảng và Nhà nước ta.

Nâng cao hơn nữa nhận thức giới trong hoạt động lập pháp

Mặc dù quy định về lồng ghép giới, bảo đảm bình đẳng giới trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật đã có từ lâu nhưng theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, vẫn cần tiếp tục nâng cao nhận thức về giới trong hoạt động lập pháp, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan soạn thảo bởi hiện nay, việc đánh giá tác động chính sách về giới trong nhiều dự án luật vẫn rất hình thức, thậm chí là đối phó, chưa đạt yêu cầu nên khi cụ thể hóa thành các điều luật cũng chưa thực sự bảo đảm được bình đẳng giới.

Không ngập ngừng, chờ đợi, phải quyết liệt, hiệu quả hơn nữa

Với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, nghiêm túc, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những chuyển động bước đầu. Nhưng nhìn chung, so với kết quả và mong muốn, các địa phương, đơn vị phải triển khai nhiệm vụ này quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Khát vọng vươn xa từ cội nguồn Pác Bó

Những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi được lên thăm Cao Bằng, cái nôi của cách mạng, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021) và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước (28.1.1941 - 28.1.2021).

Kỳ 3: Cái gốc vẫn là kiểm soát quyền lực

Không kiểm soát quyền lực (dù là quyền lực chính trị hay quyền lực kinh tế…) thì không thể nói tới sự tồn tại hợp lý hay phát triển của bất cứ thể chế chính trị nào. Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý hợp thành cơ chế tổng hòa trong quản lý toàn bộ xã hội; phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đó là ba mối quan hệ chính trị cơ bản nhất ở Việt Nam hiện nay nhằm kiến tạo và thực thi những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, đây là vấn đề căn bản của mọi vấn đề, quán xuyến và xuyên suốt mọi phương diện của đời sống chính trị xã hội đất nước.

Kỳ 2: Phòng, chống tham nhũng và khắc chế chủ nghĩa dân túy

Chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng

Khẳng định công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC nêu rõ, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Công tác nhân sự cũng được tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.