Đưa quan hệ hợp tác Nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả

Với chủ đề mang đậm tính thời sự và thực tiễn: các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, cuộc thảo luận bàn tròn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary. Đây là hoạt động thiết thực trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác được hai cơ quan lập pháp ký năm 2008. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cần tiếp tục tổ chức những hoạt động và hình thức hợp tác tương tự, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc hoanghanhleTs@gmail.com: Quốc hội có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Cử tri đã thể hiện rõ trách nhiệm với lá phiếu của mình

Thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy, hầu hết các địa phương đã bầu đủ theo số lượng đại biểu được ấn định. Tuy nhiên, một số địa phương phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA BÙI VĂN CƯỜNG cho rằng, việc bầu không đủ số lượng đại biểu là việc bình thường, cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm với lá phiếu của mình, công bằng, vô tư, khách quan trong việc lựa chọn ứng cử viên đại diện cho mình tại cơ quan dân cử.

Mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển

Với mong muốn làm sao mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho con người, trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm: Phát triển kinh tế để mang lại lợi ích cho toàn dân. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng NGUYỄN TRỌNG PHÚC, chúng ta không chỉ đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống mà quan trọng hơn là mang lại cuộc sống tốt đẹp cho Nhân dân để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Lâm Hà Anh (Hà Nội): Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Vuhanhkim@gmail.com: Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Logic và phát triển

Suốt thế kỷ XX, đặc biệt khi càng tiến sâu vào thế kỷ XXI, một tất yếu, một nhu cầu càng trở nên khách quan, thường trực đối với sự phát triển của Việt Nam là cần và phải đẩy tới một cách mạnh mẽ, vững chắc cả về quy mô, tốc độ và chiều sâu sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật, là khát vọng, là phương án phát triển duy nhất đúng của xã hội Việt Nam hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Sự lựa chọn mang dấu ấn lịch sử

Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 5.6.1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình ấy, với ý chí, khát vọng cứu dân tộc khỏi ách thực dân nô lệ, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là thành quả vĩ đại mang tính bước ngoặt. Dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử với địa vị mới từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc hongnhungleD@yahoo.com: Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

Giải phóng triệt để con người về mặt xã hội

Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng NGUYỄN TRỌNG PHÚC, điểm nổi bật trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhận thức về chủ nghĩa xã hội hướng tới Nhân dân, hướng tới con người, mang lại sự giải phóng triệt để con người về mặt xã hội, với những mưu cầu cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn cho Nhân dân.

Bài cuối: Hai công cụ "quyền năng" của Quốc hội

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh vai trò giám sát tối cao của Quốc hội. Thực tiễn hoạt động của các khóa gần đây cho thấy, trong 7 hình thức giám sát tối cao của Quốc hội thì có hai hình thức trực tiếp tác động đến cá nhân đối tượng bị giám sát là, chất vấn, trả lời chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Do cá nhân trực tiếp, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công việc trong phạm vi lãnh đạo, quản lý, điều hành của mình nên hiệu lực và hiệu quả của hai hình thức giám sát này rất cao. Bởi vậy, cùng với việc phát huy cao độ tất cả các hình thức giám sát tối cao của Quốc hội, cần đặc biệt chú trọng phát huy, đổi mới và phát triển hơn nữa hai hình thức giám sát này.