Đổi mới tư duy để phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" do Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng qua theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chờ đợi chính sách đột phá, khả thi

Sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Mười một vừa qua, Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo đã bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm sự tiếp nối thông suốt trong chỉ đạo, điều hành đất nước. Đánh giá cao tinh thần này, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn Thủ tướng và tập thể Chính phủ cần nhìn bao quát, sâu hơn và xa hơn vào các vấn đề nội tại của nền kinh tế, xã hội để có giải pháp hữu hiệu, đưa giáo dục, văn hóa, xã hội tiến kịp tốc độ phát triển kinh tế.

Bài 3: Lá phiếu thời kỳ đổi mới

Trong điều kiện mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một trong những đòi hỏi đáp ứng điều kiện này chính là năng lực của đội ngũ đại biểu được bầu vào Quốc hội, HĐND ở các cấp phải thực sự có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự công tâm, dám hy sinh, dám bứt phá, nói lên tiếng nói của Nhân dân.

Giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao

Tại Hội thảo “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc thúc đẩy bình đẳng giới” vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, các đại biểu cho rằng, để bảo đảm tỷ lệ nữ ứng cử viên trúng cử như mục tiêu đề ra cần phải có giải pháp đồng bộ với quyết tâm chính trị cao. Hội thảo đã cung cấp các kiến thức nền tảng về hoạt động của cơ quan dân cử, đồng thời nhấn mạnh sự cố gắng, nỗ lực của chính các nữ ứng cử viên để cử tri lựa chọn và bầu làm người đại diện cho mình tại Quốc hội, HĐND các cấp.

Bài 2: Tổng tuyển cử 1976 - Trọn niềm vui thống nhất

Cách đây hơn 40 năm, ngày 25.4.1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung lần thứ 2 được diễn ra trên phạm vi cả nước. Cử tri đã lựa chọn và bầu 492 đại biểu Quốc hội Khóa VI. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử 1976 có ý nghĩa chính trị to lớn tiếp theo chiến thắng vĩ đại về quân sự vào mùa Xuân năm 1975 khẳng định vị thế của một đất nước - một nhà nước độc lập, thống nhất; mở ra cơ hội cho quá trình hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế của Quốc hội Việt Nam.

Mỗi công dân chỉ được ghi tên một danh sách cử tri

Từ ngày 1 - 13.4, UBND cấp xã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Tuy nhiên, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi thường trú hoặc tạm trú.

Siết chặt kỷ cương lập pháp

Trước tình trạng xin bổ sung, lùi, rút dự án luật khỏi chương trình lập pháp hàng năm của Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để, các đại biểu Quốc hội yêu cầu, Chính phủ phải siết chặt kỷ cương lập pháp, tuyệt đối bảo đảm lộ trình xây dựng luật mà Quốc hội đề ra, nếu không giữ được lộ trình đó thì phải giải trình tường minh trước Quốc hội.

Hoàn thiện pháp lý về quyền con người, tổ chức bộ máy

Ủy ban Pháp luật có lẽ là một trong những "công xưởng" bận rộn nhất của Quốc hội. Bởi chỉ trong nhiệm kỳ này, Ủy ban đã được giao chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý 13 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, 8 dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chưa kể các dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và điều chỉnh chương trình hàng năm, dự thảo Nghị quyết về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Trung bình mỗi kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật chịu trách nhiệm chủ trì từ 3 - 5 dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, chính sách, pháp luật về xã hội tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Với vai trò “gác cổng” cho Quốc hội về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xã hội, trên cơ sở phân tích chính sách, lắng nghe thông tin đa chiều trong nước và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bám sát thực tiễn cuộc sống, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Bài 1: Tổng tuyển cử 1946 - Kỷ nguyên mới của dân tộc

Qua hơn 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 kỳ bầu cử và cùng với đó là nhiều kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, pháp luật về bầu cử ở nước ta theo đó từ Hiến pháp - văn bản có hiệu lực pháp luật cao nhất đến các luật, văn bản hướng dẫn ngày càng được hoàn thiện, thể hiện rõ bản chất của Nhà nước "quyền lực thống nhất thuộc về Nhân dân". Chính điều này đã góp phần tạo dựng nên những kỳ bầu cử dân chủ, đoàn kết, thực chất và thành công.

Thước đo cải cách là sự hài lòng của dân

Nhiệm kỳ này, Chính phủ đã điều hành với một quyết tâm rất cao, những mục tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu kinh tế vi mô cơ bản đều đạt được. Nếu chúng ta đánh giá theo một chuỗi từ năm 2016 tới nay, về nợ công, lạm phát, tỷ giá hay lãi suất được kiểm soát rất cơ bản, tạo sự ổn định cho các thành phần kinh tế phát triển. Tôi đánh giá rất cao vấn đề này, kể cả chỉ tiêu tổng hợp về tăng trưởng kinh tế hay thu nhập bình quân đầu người cũng phản ánh sự phát triển của cả nước và phản ánh được thu nhập của người dân.