Phải thực sự chính xác, hữu dụng, phục vụ toàn xã hội

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê chiều 20.10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhấn mạnh, yêu cầu ngành thống kê cần hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ toàn xã hội theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. Số liệu thống kê phải thực sự chính xác, hữu dụng, là đầu vào không thể thiếu trong việc ra quyết định ngay trong tình huống cấp bách, trở thành nguồn tài nguyên số, nguồn lực quan trọng của đất nước.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Cao Văn Quang (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận): Vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào? Những hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử?

Bài 2: "Đôi cánh” của nền kinh tế

Thừa kế và phát triển mấy chục năm, nhất là từ sự chuẩn bị của chúng ta những năm qua (ba đột phá chiến lược) và vận hội phát triển kinh tế tri thức của thời đại mang lại, nhất là từ địa - kinh tế, có hai phương diện cần nắm lấy, với phương châm phát triển “rút ngắn”, khả dĩ làm "đôi cánh” để xây dựng nền móng cho cuộc “cất cánh” của nền kinh tế. Đó là lựa chọn phát triển công nghệ cao trước hết và trực tiếp làm động lực cho công nghiệp dịch vụ nông nghiệp và kinh tế biển, phát triển biển; phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, công nghiệp dịch vụ kinh tế biển và công nghiệp du lịch dựa trên nền tảng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Lâm Hải Bối (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Việc thay đổi, đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào?

Bài 1: “Đôi chân” của nền kinh tế

Lời Tòa soạn: Để thực hiện khát vọng “cất cánh”, xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã hoạch định thì phải trả lời được những câu hỏi lớn “bao giờ cất cánh, cất cánh từ đâu và cất cánh như thế nào”? Đó chính là tư duy, là chiến lược phát triển, là quyết sách chính trị, là lực lượng hữu hình và vô hình, cũng chính là mệnh lệnh phát triển và bứt phá của kinh tế Việt Nam. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài “Làm gì để nền kinh tế cất cánh” của TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các kế hoạch trung hạn

Tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đây là những nội dung quan trọng, có tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trước lo ngại về tiến độ chuẩn bị tài liệu cho nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần khẩn trương chuẩn bị các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV theo đúng quy định.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Nguyễn Phi Yến (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào? 

Xứng đáng "là lực lượng nòng cốt" trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Trả lời phỏng vấn Báo Đại biểu Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng “là lực lượng nòng cốt” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; quán triệt và nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng ta khẳng định, bổ sung, phát triển tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Từ Đại thắng 30.4.1975, nghĩ về phương thức phát triển hiện nay

Tròn 46 năm trôi qua, kể từ ngày 30.4.1975. Và, công cuộc đổi mới 35 năm qua nằm trọn trong 46 năm ấy, một cách tự nhiên, có một mối liên hệ nội tại đặc biệt và hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử phát triển Việt Nam. Vì thế, càng nhớ về ngày 30.4.1975, càng nghĩ và tin tưởng về công cuộc đổi mới trong sự phát triển nội tại mang tính quy luật của lịch sử Việt Nam: Phương thức phát triển rút ngắn.

Khắc phục bất cập từ văn bản hướng dẫn

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), Ủy ban Kinh tế ghi nhận, các nhóm nhiệm vụ đều đã được thực hiện quyết liệt, từng bước khắc phục được những hạn chế, vướng mắc. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cũng lưu ý, cần nhanh chóng khắc phục những bất cập trong triển khai thực hiện, nhất là bất cập do các văn bản hướng dẫn gây ra.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc Lê Thị Tuyết (Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội): Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng có điểm gì khác biệt so với các địa phương khác?