Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Qua muôn vàn khó khăn để đi đến thắng lợi

Hội đồng Bầu cử quốc gia đang hoàn tất các công việc để công bố chính thức danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ thể hiện ở việc chúng ta đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV mà còn ở hơn 69 triệu cử tri cả nước đã đi bầu với ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân rất cao. Từ thành công của cuộc bầu cử cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện như việc lựa chọn đại biểu Quốc hội chuyên trách, cơ chế chuyên gia trong Quốc hội...

Khẳng định niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân

Vừa qua, Ủy ban Bầu cử 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND cấp tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đánh giá sơ bộ kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nêu rõ, thành công của cuộc bầu cử không chỉ khẳng định ý thức chính trị, ý thức về quyền làm chủ của người dân mà còn thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hỏi - đáp về bầu cử

- Bạn đọc hoanghanhleTs@gmail.com: Quốc hội có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Cử tri đã thể hiện rõ trách nhiệm với lá phiếu của mình

Thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy, hầu hết các địa phương đã bầu đủ theo số lượng đại biểu được ấn định. Tuy nhiên, một số địa phương phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA BÙI VĂN CƯỜNG cho rằng, việc bầu không đủ số lượng đại biểu là việc bình thường, cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm với lá phiếu của mình, công bằng, vô tư, khách quan trong việc lựa chọn ứng cử viên đại diện cho mình tại cơ quan dân cử.

Mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển

Với mong muốn làm sao mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho con người, trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm: Phát triển kinh tế để mang lại lợi ích cho toàn dân. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng NGUYỄN TRỌNG PHÚC, chúng ta không chỉ đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống mà quan trọng hơn là mang lại cuộc sống tốt đẹp cho Nhân dân để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Lâm Hà Anh (Hà Nội): Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Vuhanhkim@gmail.com: Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Logic và phát triển

Suốt thế kỷ XX, đặc biệt khi càng tiến sâu vào thế kỷ XXI, một tất yếu, một nhu cầu càng trở nên khách quan, thường trực đối với sự phát triển của Việt Nam là cần và phải đẩy tới một cách mạnh mẽ, vững chắc cả về quy mô, tốc độ và chiều sâu sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật, là khát vọng, là phương án phát triển duy nhất đúng của xã hội Việt Nam hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Sự lựa chọn mang dấu ấn lịch sử

Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 5.6.1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình ấy, với ý chí, khát vọng cứu dân tộc khỏi ách thực dân nô lệ, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là thành quả vĩ đại mang tính bước ngoặt. Dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử với địa vị mới từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc hongnhungleD@yahoo.com: Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?