Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam (1954 - 1975), sự ra đời và hoạt động hiệu quả của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (1961 - 1975) là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23.10.1961 - 23.10.2021), chúng ta thêm một lần ôn lại chiến tích anh hùng mà thế hệ cha anh đã lập được, đồng thời qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thử thách ngặt nghèo của lịch sử.

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Vuhanhkim@gmail.com: Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Logic và phát triển

Suốt thế kỷ XX, đặc biệt khi càng tiến sâu vào thế kỷ XXI, một tất yếu, một nhu cầu càng trở nên khách quan, thường trực đối với sự phát triển của Việt Nam là cần và phải đẩy tới một cách mạnh mẽ, vững chắc cả về quy mô, tốc độ và chiều sâu sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật, là khát vọng, là phương án phát triển duy nhất đúng của xã hội Việt Nam hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Sự lựa chọn mang dấu ấn lịch sử

Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 5.6.1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình ấy, với ý chí, khát vọng cứu dân tộc khỏi ách thực dân nô lệ, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là thành quả vĩ đại mang tính bước ngoặt. Dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử với địa vị mới từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc hongnhungleD@yahoo.com: Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

Giải phóng triệt để con người về mặt xã hội

Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng NGUYỄN TRỌNG PHÚC, điểm nổi bật trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhận thức về chủ nghĩa xã hội hướng tới Nhân dân, hướng tới con người, mang lại sự giải phóng triệt để con người về mặt xã hội, với những mưu cầu cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn cho Nhân dân.

Bài cuối: Hai công cụ "quyền năng" của Quốc hội

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh vai trò giám sát tối cao của Quốc hội. Thực tiễn hoạt động của các khóa gần đây cho thấy, trong 7 hình thức giám sát tối cao của Quốc hội thì có hai hình thức trực tiếp tác động đến cá nhân đối tượng bị giám sát là, chất vấn, trả lời chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Do cá nhân trực tiếp, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công việc trong phạm vi lãnh đạo, quản lý, điều hành của mình nên hiệu lực và hiệu quả của hai hình thức giám sát này rất cao. Bởi vậy, cùng với việc phát huy cao độ tất cả các hình thức giám sát tối cao của Quốc hội, cần đặc biệt chú trọng phát huy, đổi mới và phát triển hơn nữa hai hình thức giám sát này.

Bài 3: Bài toán lập pháp

“Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh chóng, bền vững”(1). Đây là “bài toán hàm nhiều biến” đa mục tiêu, nhiều “nghiệm số” mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã giao cho cơ quan lập pháp phải “giải”, tìm cho được “nghiệm số” tối ưu trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và các khóa tiếp theo.

Tự tin trong thực hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu

Với các đại biểu lần đầu trúng cử, việc được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động là rất quan trọng và cần thiết, giúp họ vượt qua bỡ ngỡ, tự tin trong thực hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu. Từ thực tế hoạt động, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến cho rằng, đại biểu tái cử cũng cần có các lớp tập huấn, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới, chuyên sâu.

Hỏi - đáp về bầu cử:

Bạn đọc Nguyễn Phi Long (Lâm Đồng): Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào? Phiếu bầu và các tài liệu do Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử chuyển đến được lưu trữ, xử lý ra sao?

“Kim chỉ nam” cho hành động của chúng ta

Tư tưởng, tầm nhìn, sự kiến giải sâu sắc của người đứng đầu Đảng ta trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chính là “kim chỉ nam” cho hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.