Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Thật sự xứng đáng

“Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong cuộc bầu cử”, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử sáng qua. Vượt lên những thách thức chưa từng có trong lịch sử 15 kỳ tổng tuyển cử do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý về tổ chức bầu cử, về “sức dân” và “lòng dân”, về sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt thích ứng trước những diễn biến phức tạp của cuộc sống để biến “nguy” thành “cơ”… Nhìn lại cuộc bầu cử cũng là để càng thấm thía hơn nữa yêu cầu phải thật sự xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Nhân dân.

Bố trí đủ nguồn vốn thực hiện

Chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV thay vì phạm vi rộng (bao gồm cả an sinh xã hội) như đề xuất ban đầu của Chính phủ. Thống nhất vấn đề này, tại Phiên họp thứ 58 vừa qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý phải bố trí đủ nguồn vốn thực hiện.

Tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt nội dung trọng tâm vào nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế nông thôn, trong đó, chú trọng phát triển kinh tế nông thôn. Băn khoăn về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần tận dụng tối đa các nguyên tắc, quan điểm đã có, xây dựng nông thôn mới là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng, nông dân là chủ thể. Việc chỉ đề cập đến kinh tế nông nghiệp, vô hình trung bỏ mất yếu tố sản xuất nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị hóa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực đầu tư

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Việc tiếp tục thực hiện chương trình này được cơ quan thẩm tra đánh giá có nhiều thuận lợi, vì bộ máy, nguồn nhân lực đã được vận hành trong nhiều năm qua, nhận thức của người dân về lợi ích của Chương trình đã có nhiều chuyển biến và hầu hết đều tích cực hưởng ứng tham gia. Dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình này cũng cần được đánh giá, cân nhắc kỹ, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Trách nhiệm với lá phiếu của cử tri

Tích cực nghiên cứu, luôn sẵn sàng học hỏi và sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm người đại diện cho cử tri vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và Nhân dân cả nước tại Quốc hội - đó là chia sẻ của nhiều đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Vượt qua những khó khăn về địa hình cách trở, các đại biểu cho biết, sẽ làm tròn trách nhiệm với lá phiếu của cử tri, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri đến diễn đàn Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách đặc thù đầu tư, tạo điều kiện cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với vùng đồng bằng.

Bài cuối: Nâng tầm chất lượng cán bộ lãnh đạo

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, “công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”(1).

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thiện pháp luật về quản lý tài sản cá nhân

Nhìn từ góc độ của cơ quan lập pháp, NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÊ VIỆT TRƯỜNG cho rằng, Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đặt ra yêu cầu cấp bách với Quốc hội Khóa XV về việc nghiên cứu, rà soát để ban hành luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, nhất là về quản lý tài sản.

Bài 2: Dám đương đầu khó khăn, hành động vì lợi ích chung

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, “Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”(1). Và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Bảy Khóa XII (2) thì công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng thông qua thực tiễn và phong trào cách mạng của Nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, phải “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước... có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... Đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với Nhân dân”(1). Đây là quan điểm chỉ đạo hết sức đúng đắn để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.