Có cơ chế thường xuyên tiếp thu, phản hồi ý kiến chuyên gia

Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội. Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế PHAN ĐỨC HIẾU cho rằng, tọa đàm này là hoạt động cụ thể triển khai chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về tăng cường sự tham gia của chuyên gia vào các hoạt động của Quốc hội, đồng thời cũng thể hiện Quốc hội không ngừng đổi mới để đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và đất nước. Ông cũng đề nghị cần có cơ chế thường xuyên, liên tục tiếp thu, phản hồi ý kiến của chuyên gia.

Cần chính sách đột phá và tầm nhìn dài hạn

Điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp văn hóa. Do đó, cần nhìn nhận điện ảnh không chỉ dưới góc độ là một tác phẩm văn hóa nghệ thuật mà còn là một sản phẩm, dịch vụ có tính văn hóa cao, như một ngành kinh tế. Nhấn mạnh quan điểm này tại phiên họp thứ Ba, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, sửa đổi Luật Điện ảnh lần này cần tạo được môi trường pháp lý thuận lợi, có chính sách đột phá với tầm nhìn dài hạn để phát triển ngành điện ảnh vừa tiên tiến, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc và có uy tín quốc tế.

Chủ động vào cuộc sớm

Cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8.2021 trong phiên họp chiều qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này. Tuy vậy, để tạo chuyển biến căn cơ hơn trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội cần rà soát các vụ việc nổi cộm, điển hình, vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, trên cơ sở đó, hàng tháng báo cáo, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng phải giải quyết. Phải có sự vào cuộc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng một văn bản kết luận, yêu cầu phải tập trung việc gì, trách nhiệm của các cơ quan ra sao thì mới có hiệu lực được.

Nỗ lực chuyển tải nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội

Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV gắn liền với một giai đoạn phát triển đặc biệt của đất nước và của tỉnh Quảng Nam. Những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và người dân tiếp tục đặt ra những “bài toán khó” cần tập trung giải quyết. Trong khi đó, Quảng Nam đang tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030... Điều này càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị tỉnh nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng.

Tạo hành lang pháp lý để tòa án xét xử trực tuyến

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, dù rất nỗ lực, cố gắng, nhưng nhiều tòa án vẫn phải tạm dừng xét xử. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án. Để khắc phục tình trạng này, trong Phiên họp Thường trực Ủy ban Tư pháp mở rộng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ ba này về việc tạo hành lang pháp lý để tòa án xét xử trực tuyến, xây dựng cơ chế giám sát các phiên tòa trực tuyến.

Bài cuối: Dựa hẳn vào Nhân dân

TS. Nhị Lê Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Bài 3: Đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực toàn diện, minh bạch

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Cần đánh giá tổng thể tình hình xử lý vi phạm hành chính

Đầu tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Trước đó, tại Phiên họp Thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp, có ý kiến nêu rõ, Báo cáo của Chính phủ chưa đánh giá được tổng thể tình hình xử lý vi phạm hành chính. Đây là nội dung quan trọng, giúp ích cho các cơ quan tư pháp trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Phát huy mạnh mẽ vai trò ngoại giao nghị viện

Với lịch trình dày đặc, thiết thực gồm hơn 70 hoạt động liên tục kết hợp giữa đối ngoại đa phương và song phương, giữa ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhà nước, chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã khẳng định, phát huy mạnh mẽ vai trò của ngoại giao nghị viện vì lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, là quốc gia có trách nhiệm, chủ động, tích cực tại các cơ chế hợp tác đa phương và song phương.

Suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống là "gốc" của tham nhũng

Đầu tuần tới, các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại Phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Tư pháp thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ vừa qua, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung đánh giá về đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, nhất là tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người giữ chức vụ, quyền hạn bởi đây mới là cái gốc, cái cơ bản dẫn đến tham nhũng.

Tinh thần Việt Nam, sức mạnh Việt Nam

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGUYỄN TÚC, gần hai tháng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã thực sự khơi dậy và phát huy tinh thần Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, với nhiều nghĩa cử cao đẹp.