Bài 3: Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Nhìn lại 10 năm qua, từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với chống “diễn biến hòa bình”, có thể nói việc gắn vấn đề phòng, chống, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với quét sạch “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhận thức mới về sự tất yếu của cuộc đấu tranh, với tính chất nghiêm trọng của vấn đề vừa lâu dài vừa cấp bách hiện nay.

Thi đua, khen thưởng phải trúng và đúng

Bình xét thi đua, khen thưởng phải trúng và đúng mới thực sự tạo động lực thi đua và tạo chuyển biến lớn trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm này phải được thể hiện đậm nét trong dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số ASEAN

Đại hội đồng AIPA 42 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về an ninh, an toàn mạng hướng tới không gian mạng tự cường ASEAN. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông PHAN TÂM, trên cơ sở các Nghị quyết này, Cộng đồng ASEAN sẽ xem xét ban hành một kế hoạch tổng thể chung, vì an ninh, an toàn mạng hiện đang là vấn đề toàn cầu và khu vực chứ không phải của riêng một quốc gia nào. Từ kế hoạch tổng thể này của ASEAN, các nước trong khu vực xem xét việc hài hòa hóa hoàn thiện khuôn khổ pháp lý có liên quan của từng nước, vì mục tiêu cao nhất xây dựng một Cộng đồng ASEAN thực sự an toàn, tin cậy trên môi trường số.

Thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố tổ chức và hoạt động của AIPA

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại LÊ THU HÀ cho biết, tại Đại hội đồng AIPA - 42, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn tham dự và có nhiều đóng góp thực chất, hiệu quả vào chương trình nghị sự, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đồng.

Phát huy mạnh mẽ thành tựu của ngoại giao nghị viện

Tại Đại hội đồng AIPA-42, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm, đóng góp thực chất cho hợp tác liên nghị viện khu vực. Bày tỏ ấn tượng về những đóng góp của Đoàn Việt Nam, Tổng Thư ký AIPA NGUYỄN TƯỜNG VÂN nhấn mạnh, những kết quả này đã tiếp nối và phát huy mạnh mẽ các thành tựu hết sức quan trọng của ngoại giao nghị viện Việt Nam qua các nhiệm kỳ.

Khẳng định vai trò của nữ đại biểu Quốc hội

Nhìn lại dấu ấn của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA - 42, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội NGUYỄN THUÝ ANH cho biết, Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp giá trị góp phần vào thành công chung của Hội nghị, đồng thời khẳng định vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội trong tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực, từ đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Quốc hội Việt Nam.

Việt Nam đóng góp trách nhiệm, thực chất, để lại dấu ấn đậm nét tại Đại hội đồng AIPA - 42

Hướng tới không gian mạng tự cường trong ASEAN

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh NGUYỄN MINH ĐỨC, thành viên Đoàn ĐBQH Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA - 42, việc thông qua Nghị quyết Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN là cơ sở quan trọng để khuyến khích từng nước trong khu vực nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý đối với an ninh mạng theo hướng có sự tương thích luật pháp giữa các quốc gia về vấn đề này. Từ đó, giúp việc kết nối nhanh, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong vấn đề phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi quốc gia cũng như an ninh của cả khu vực.

Khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với hiện tượng biến đổi khí hậu

“Biến đổi khí hậu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp là hiện tượng mới phát sinh. Thực tế này đòi hỏi khu vực ASEAN cần hợp tác và thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin khoa học liên quan, chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia thành viên, thậm chí hình thành một số trung tâm cảnh báo. Với quan điểm này, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đề xuất hình thành trung tâm dữ liệu để tổng hợp, cập nhật số liệu”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường NGUYỄN TUẤN ANH, thành viên Đoàn ĐBQH Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA - 42 cho biết.

Thúc đẩy sức mạnh tổng hòa AIPA và ASEAN

Phạm Phú Bình Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại

Khởi đầu tốt đẹp

Dù không phải là nước chủ nhà nhưng với vai trò là thành viên có trách nhiệm của AIPA, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự Đại hội đồng AIPA - 42 đã để lại những dấu ấn sâu đậm, đóng góp trí tuệ, thực chất và hiệu quả vào thành công chung của Đại hội đồng.