Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Bài cuối: Quan trọng là doanh nghiệp phải sẵn sàng

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) là cánh cửa dẫn doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới. Sự chủ động tìm hiểu thông tin, tiếp cận thị trường, sẵn sàng đối phó với thách thức được cho là yếu tố quyết định việc các doanh nghiệp được hưởng lợi từ các FTA hay không. Tuy nhiên, sự chủ động này dường như mới đang diễn ra đối với doanh nghiệp lớn...

Vì nhu cầu thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bộ Y tế cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội vì đây là nhu cầu thiết thực của đồng bàn dân tộc thiểu số và miền núi ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc làm việc giữa Thường trực Hội đồng Dân tộc với Bộ Y tế vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu mong muốn, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần có thêm giải pháp đẩy mạnh phát triển y tế thôn, bản. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách cho đội ngũ y tế thôn, bản, trong đó có Quyết định số 75 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 34 của Chính phủ.

Bài 4: Để cơ hội không bị bỏ phí

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một trong những cách tốt nhất để mở rộng thị trường nước ngoài cho xuất khẩu. FTA chỉ thực sự đem lại lợi ích nếu doanh nghiệp vận dụng được các ưu đãi cam kết trong hiệp định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp của ta chưa thực sự tận dụng tốt các cơ hội này để xuất khẩu.

Tạo hành lang pháp lý liên thông trình độ trong ASEAN

Với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, khu vực đang hướng đến tự do dịch chuyển của hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động có tay nghề. Trong bối cảnh đó, việc công nhận và liên thông trình độ giữa các quốc gia thành viên sẽ thúc đẩy sự dịch chuyển tự do hơn của người lao động và người học vì một cộng đồng ASEAN thống nhất và phát triển đồng đều. Tại Hội nghị trực tuyến về Đối tác nghị viện về hợp tác văn hóa, giáo dục vì sự phát triển bền vững (AIPA-ECC) vừa qua, các nghị sĩ AIPA đã nhất trí thúc đẩy hợp tác liên nghị viện khu vực trong xây dựng và hoàn thiện luật pháp, nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc liên thông trình độ trong khối ASEAN; hài hòa hóa pháp luật, áp dụng chính sách công nhận lẫn nhau nhằm tạo tiền đề cho hợp tác giáo dục, văn hóa trong phát triển bền vững.

Bài 3: Chưa chủ động trong tổ chức thực hiện

Đây là một trong những hạn chế khiến việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân là do hạn chế về nhận thức của một số cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước, địa phương. Do đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chống tham nhũng, quan liêu của bộ máy nhà nước trong thực hiện các FTA để bảo đảm việc thực hiện FTA mang lại lợi ích thực sự cho đất nước.

Bài 2: Còn tình trạng "nợ" văn bản hướng dẫn

Thực tiễn triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho thấy, việc ban hành các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước nhìn chung còn chậm; còn tình trạng “nợ" văn bản… gây khó khăn cho việc thực thi hiệp định. Đây là vấn đề từng được các đại biểu Quốc hội nêu ra trên nghị trường khi xem xét phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu ÂU (EVFTA). Trong khi đó, việc ban hành kịp thời các văn bản nhằm thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc thực thi có hiệu quả các cam kết trong FTA cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được hưởng lợi từ các hiệp định này.

Khẳng định vai trò của Quốc hội trong thực hiện SDGs

Văn hóa và giáo dục có mối liên hệ không thể tách rời trong sự phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc. Xuất phát từ quan điểm này, trên cương vị Chủ tịch AIPA 2020, Quốc hội Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững”(AIPA-ECC). Đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên đề về hợp tác nghị viện trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục gắn với phát triển bền vững được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của AIPA.

Nên giao bộ nào quản lý?

Việc tích hợp các giấy phép chuyên ngành vào giấy phép môi trường trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ bãi bỏ một số giấy phép trùng lặp đối tượng tác động, trong đó có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gây tranh luận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bài 1: Lợi ích và thách thức đan xen

Các FTA mà Việt Nam là thành viên đã có nhiều tác động tích cực tới nền kinh tế nước ta, song cùng với đó là những rủi ro, thách thức. Làm sao để tối đa hóa lợi ích và phòng ngừa rủi ro, vượt qua thách thức từ các FTA là bài toán đặt ra với không chỉ các nhà quản lý và hoạch định chính sách.