Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, ĐBQH Khóa IX, X, XI

Sàng lọc để chọn được "hạt giống" tốt

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có tài, có đức, vừa trong sạch, vững mạnh không chỉ là mong muốn chung của đất nước mà còn là yêu cầu tất yếu đối với Đảng. Song, thời gian gần đây chúng ta cũng liên tiếp chứng kiến nhiều bài học đau xót về công tác cán bộ. Vì thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh LÊ QUỐC LÝ cho rằng, trong tìm kiếm, lựa chọn nhân tài cho đất nước nhất định phải công tâm, khách quan, “có con mắt tinh đời” để sàng lọc, lựa chọn được đâu là “hạt giống” tốt thật sự, đồng thời loại bỏ những “hạt lép”, “quả dại”.

Một vài kỷ niệm với bác Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là đại biểu Quốc hội Khóa IX và Khóa X (1992 - 2002) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Khi làm đại biểu Quốc hội đầu khóa IX, bác đã là Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, đầu khóa X, bác là Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị.

Quy định rõ tính chịu trách nhiệm khi lựa chọn nhân sự

Thay đổi chính sách cán bộ để thu hút nhân tài

Cha ông ta nói, “dụng nhân như dụng mộc”, giống như khi xây một ngôi nhà, gỗ lim thì được chọn làm cột cái, tre nứa dùng làm phên, dậu; ngược lại, nếu lấy tre nứa làm cột trụ, thì ngôi nhà sẽ nghiêng, đổ. Chính sách cán bộ vì vậy, phải được thay đổi căn bản, trên cơ sở phân loại cán bộ thành 6 nhóm tương ứng với 6 lĩnh vực trụ cột trong lãnh đạo, quản lý.

Thượng tướng Lê Khả Phiêu - vị tướng giản dị, gần gũi, có tâm, có tầm

Cơ chế, chính sách cần đồng bộ để “giữ chân” nhân tài

Theo Nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ĐÀO DUY QUÁT, nếu không có quan điểm đúng, thiếu cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài đúng chỗ sẽ khó giữ chân được nhân tài. Đã đến lúc, Đảng, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích đồng bộ, tạo điều kiện và bảo vệ nhân tài - những người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

Chưa tìm được sự đồng thuận

Việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã bị nhiều đại biểu Quốc hội phản đối khi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Chín. Tại phiên họp sáng 10.8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ vẫn giữ đề xuất này, tuy nhiên, sẽ giới hạn việc áp dụng trong hai lĩnh vực có yêu cầu bức thiết nhất là xây dựng và bảo vệ môi trường, đồng thời, bổ sung một số điều kiện khác.

Phải có tầm nhìn và kiểm nghiệm thực tiễn

Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Lê Như Tiến, nhân tài là những người xuất sắc, có khả năng dẫn dắt, thay đổi, đem lại hiệu quả cho cả tập thể, thậm chí tác động đến sự phát triển của dân tộc, đất nước. Do đó, để lựa chọn được nhân tài, trong công tác đánh giá cần dựa trên cơ sở nhiệm vụ được giao cũng như kiểm nghiệm thực tế, phân công công việc phù hợp, đúng sở trường, để họ có thể phát huy phẩm chất, tài năng, cống hiến cho tổ chức.

Để Rồng thiêng bay lên