Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Bài 2: Quy hoạch - câu chuyện chưa bao giờ cũ

Công tác quy hoạch và quản lý của Nhà nước trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến, đổi mới toàn diện và tổ chức thực hiện khá tích cực, song vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế cần được khắc phục và xử lý. Theo các chuyên gia, câu chuyện quy hoạch được đặt ra trong quản lý an ninh nguồn nước không chỉ dừng lại trong lĩnh vực này mà còn liên quan đến xây dựng và thực hiện quy hoạch của nhiều lĩnh vực khác.

Bài 1: Đang đứng trước những thách thức lớn

Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong cuộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đã giao Viện tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý, thực hiện chính sách dân tộc. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18.11.2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực

Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực dân tộc do Hội đồng Dân tộc vừa tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc về vấn đề này phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Hiến pháp năm 2013, đó là Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.

"Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to"

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ”; "dùng nhân tài cần phải hợp lý”. Như vậy, "chọn nhân sự, lựa nhân tài" là phải tùy tài mà dùng đúng tài, đúng năng lực, sở trường, đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ, dùng đúng tài năng thì thành công, dùng sai tài năng thì hỏng việc.

Chọn nhân sự cấp chiến lược bằng tiêu chuẩn, tiêu chí

“Chọn nhân sự, lựa nhân tài” là những vấn đề thuộc công tác cán bộ. Mà công tác cán bộ thì Đảng, Bác đã nói rất đầy đủ và sâu sắc. Đảng nói từ khi thành lập Đảng cho tới nay, gần đây nhất là Văn kiện Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7 cùng một số quy định cụ thể trong nhiệm kỳ này. Bác nói từ năm 1925 đến năm 1969, tập trung nhất là trong tác phẩm Hồ Chí Minh về Vấn đề cán bộ, xuất bản năm 1975 và trong Di chúc của Người.

Quyết liệt yêu cầu sử dụng nước hiệu quả

Đối chiếu với tiêu chí quốc tế, Việt Nam được xác định là quốc gia thiếu nước và nguy cơ này càng trở nên trầm trọng do biến đổi khí hậu, tăng dân số và sự tăng trưởng "nóng" của kinh tế. Để khắc phục vấn đề này, hệ thống công trình thủy lợi lớn đã được xây dựng và đưa vào vận hành thời gian qua. Tuy nhiên, tại Phiên giải trình về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường vừa tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, yêu cầu sử dụng nước có hiệu quả phải được đặt ra một cách quyết liệt trong thời gian tới.

Lựa chọn nhân sự cấp chiến lược bằng đánh giá hoạt động nổi trội và uy tín

Lựa chọn cán bộ vào cấp chiến lược phải đào thải cho được những kẻ tạo ra uy tín giả tạo. Nếu bỏ lọt, họ lại tiếp tục tạo ra uy tín giả tạo với một cấp độ cao hơn. Bởi, có được uy tín giả tạo bao giờ cũng dễ dàng hơn là có uy tín thật sự, vì ít phải phấn đấu nghiêm khắc với bản thân, mà có được “chút vốn quyền lực” thì say mê và lợi dụng mãi. Lãnh đạo cấp cao mà sử dụng uy tín giả tạo thì đất nước, nhân dân chẳng được chút lợi ích gì, mà còn làm cho bộ máy nhà nước trục trặc, cũ rệu, hỏng hóc và đổ vỡ.

Thay đổi tư duy về kiểm soát an ninh nguồn nước

Không hẹn mà gặp, nhiều đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị giải trình “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức sáng qua đã nêu hiện tượng thiếu nước, hạn hán xảy ra ở nhiều khu vực. Đây chỉ là một trong nhiều thách thức đang đặt ra với quản lý và an ninh nguồn nước ở nước ta. Để bảo đảm an ninh nguồn nước, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, phải đổi mới tư duy trong hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát đối với an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, chống biến đổi khí hậu.

“An ninh nguồn nước, an toàn hồ đập - nhiệm vụ tổng hợp, cấp bách, lâu dài, liên tục, thống nhất và xuyên suốt”

Lược ghi phát biểu kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại Hội nghị giải trình về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập/i>