Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện cạnh tranh lành mạnh

Có cạnh tranh mới có phát triển. Với quan điểm như vậy, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản VŨ VĂN PHÚC cho rằng, để lựa chọn lãnh đạo công tâm, hiệu quả, cần thực hiện cạnh tranh lành mạnh. Mỗi ứng cử viên phải có chương trình hành động nếu trúng cử và bản cam kết hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn.

Điều cử tri mong đợi

Cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước nói chung, của Quốc hội nói riêng luôn được đặt ra. Trong đó, vai trò của đại biểu Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội phụ thuộc vào uy tín, năng lực và kết quả hoạt động của chính các đại biểu Quốc hội.

Dùng người không kể thân - sơ

Trong việc dùng người, tội nặng nhất là đem cái mũ của bậc nhân tài đội lên đầu kẻ bất tài, vô hạnh.

Đã dùng thì phải tin

Chỉ có người hiền mới cầu hiền. Thành tâm "cầu hiền" là một trong những phẩm chất của "người hiền" ở vị trí nắm giữ rường cột quốc gia.

Chọn đúng người thực tài, dùng người đúng khả năng

Để dùng đúng nhân tài, những người có quyền dùng người tài, những người cầm cân nảy mực trong việc cắt đặt tổ chức, trọng dụng con người nên tránh:

Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Sáng mai, 26.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện”. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân tài: Câu chuyện còn bỏ ngỏ?

Xưa nay, nước ta trải mấy nghìn năm, thời nào, triều đại nào cũng cần có người hiền tài giúp dân, giúp nước. Hiền tài là tinh hoa của trời đất, thần thái của dân tộc, khí phách của Tổ quốc. Họ là “hàn thử biểu” về sự thịnh suy của một thời, của một triều chính cũng như của quốc gia xã tắc.

Bài cuối: Nhiệm vụ tổng hợp và lâu dài

Không chỉ những thách thức lớn nổi lên thời gian gần đây buộc Việt Nam phải chú ý đến bảo đảm an ninh nguồn nước, mà nhiều quốc gia luôn coi trọng nhiệm vụ này. Bảo đảm nguồn nước mặt, nước ngầm được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu không kém an ninh quốc gia. Tất nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nâng cao nhận thức, ban hành văn bản là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là cần xác định đúng những đòi hỏi của bảo đảm an ninh nguồn nước.

Đổi mới cơ chế quản lý, quản trị để nâng cao hiệu quả

Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn vừa làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty điện lực - TKV và Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1, khảo sát tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 về hiệu quả hoạt động, việc bảo đảm nguồn nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh vai trò của các đơn vị điện lực trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng được cơ cấu điện hợp lý; đặc biệt là đổi mới cơ chế quản lý, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cần có những sáng kiến, điều chỉnh phù hợp

Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong hoạt động của đại biểu Quốc hội. Việc tiếp xúc cử tri luôn được các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, cả trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, các đại biểu Quốc hội vẫn luôn coi trọng việc tiếp xúc cử tri để gần dân, thấu hiểu dân hơn, thu thập ý kiến của người dân để đóng góp vào xây dựng, sửa đổi những chủ trương, chính sách cho phù hợp hơn, làm nên những thắng lợi to lớn của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.