Nên cá nhân hóa trách nhiệm của người sử dụng nhân lực

Để có thể thu hút, khuyến khích chọn được người thực tài, cần cá nhân hóa trách nhiệm. Điều này sẽ giúp người có trách nhiệm sử dụng nhân lực tuyển dụng người có năng lực, tạo được một ê kíp tốt, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. THANG VĂN PHÚC đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân xoay quanh câu chuyện chọn nhân sự - lựa nhân tài.

Để không phải "đốt đuốc" tìm người thực tài

Nguyễn Túc - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Câu chuyện lãng phí, "chảy máu" chất xám không chỉ là việc người Việt Nam giỏi ra nước ngoài làm việc, mà ngay cả môi trường trong nước cũng có sự lãng phí về nhân lực. Để khắc phục và xây dựng được đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của xã hội, của hệ thống chính trị, trong đó Đảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định. Chúng ta phải thực sự cầu hiền, đãi sỹ.

Thực hiện nhất quán chính sách trọng dụng nhân tài

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. THANG VĂN PHÚC, chúng ta không lo ngại thiếu nhân tài, sức của dân tộc Việt Nam lớn lắm. Do vậy, cần có chính sách trọng dụng nhân tài minh bạch và thực thi nhất quán; có phương thức để phát hiện, tìm kiếm, thu hút nhân tài vào các công việc lớn của quốc gia.

Khuyến khích người dám làm, dám đổi mới

Đảng ta đã có chủ trương và Bộ Chính trị đang xây dựng quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ĐÀO DUY QUÁT cho rằng, cần sớm ban hành quy định này vì đây sẽ là bước đi quan trọng “cởi trói”, “giải phóng” cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện cạnh tranh lành mạnh

Có cạnh tranh mới có phát triển. Với quan điểm như vậy, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản VŨ VĂN PHÚC cho rằng, để lựa chọn lãnh đạo công tâm, hiệu quả, cần thực hiện cạnh tranh lành mạnh. Mỗi ứng cử viên phải có chương trình hành động nếu trúng cử và bản cam kết hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn.

Điều cử tri mong đợi

Cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước nói chung, của Quốc hội nói riêng luôn được đặt ra. Trong đó, vai trò của đại biểu Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội phụ thuộc vào uy tín, năng lực và kết quả hoạt động của chính các đại biểu Quốc hội.

Dùng người không kể thân - sơ

Trong việc dùng người, tội nặng nhất là đem cái mũ của bậc nhân tài đội lên đầu kẻ bất tài, vô hạnh.

Đã dùng thì phải tin

Chỉ có người hiền mới cầu hiền. Thành tâm "cầu hiền" là một trong những phẩm chất của "người hiền" ở vị trí nắm giữ rường cột quốc gia.

Chọn đúng người thực tài, dùng người đúng khả năng

Để dùng đúng nhân tài, những người có quyền dùng người tài, những người cầm cân nảy mực trong việc cắt đặt tổ chức, trọng dụng con người nên tránh:

Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Sáng mai, 26.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện”. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.