Tiền đề phát triển mạng xã hội lành mạnh, an toàn

Với những quy định cốt lõi, trong đó nhấn mạnh: “cá nhân, tổ chức không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, quảng cáo trái phép...”,  Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành được kỳ vọng là tiền đề phát triển mạng xã hội lành mạnh, an toàn; phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các quy ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.