Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX (ngày 13.1.2021), cử tri huyện Phước Sơn kiến nghị việc xem xét, giải quyết tình trạng một số công ty khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn xã Phước Thành khai thác trên rừng đầu nguồn gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân.