Hoàng thành Thăng Long tái hiện nghi lễ cung đình đầu xuân

Ngày 19.1, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình Tết Việt 2022 với chủ đề “Tiến lịch đón xuân sang” theo hình thức trực tuyến. Tâm điểm của chương trình là tái hiện nghi thức dâng lịch tiến vua thời xưa và các trưng bày diễn giải quy trình làm lịch, ban hành lịch của triều đình nhà Lê.

Du lịch đình trệ chưa từng có

Theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 2 năm chịu tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang ở trạng thái đình trệ chưa từng có. Các chỉ tiêu phát triển đều sụt giảm nghiêm trọng, năm sau tiếp tục suy giảm so với năm trước.

Tư tưởng ngoại giao nhân văn, hòa bình

Bao hàm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, ngoại giao và quân sự, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời hịch non sông, cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược, giành lại hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc.

Đọc sách: Chuyện bi thương có hậu

TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi

Ngày 10.12, Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi Cán bộ thư viện giỏi nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thư viện công cộng trong phục vụ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, giải trí của Nhân dân. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu tại hội thi tạo không khí thi đua sôi nổi tích cực, sân chơi sáng tạo và đầy bản lĩnh cho người làm công tác thư viện quận, huyện.

Cả nước đồng lòng hưởng ứng

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 198 chữ, nhưng đã vạch trần nguyên nhân nổ ra chiến tranh là do dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, trình bày rõ lập trường và nguyện vọng thiết tha với hòa bình của dân tộc ta; thúc giục triệu người nhất quyết xông tới, với lời thề quyết tử: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!".

Các vấn đề đặt ra khi triển khai chuyển đổi số thư viện

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số đã tác động đến mọi ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, mang lại nhiều giá trị, tạo nền tảng trong đổi mới hoạt động của các tổ chức, trong đó có thư viện. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp thư viện là cần có định hướng, chiến lược triển khai chuyển đổi số thư viện, hướng đến hiện đại hóa mô hình hoạt động thư viện gắn với chuyển đổi phương thức cung ứng sản phẩm và dịch vụ.

Hai giai đoạn chuyển đổi số ngành thư viện Phú Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch với hai giai đoạn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả nội dung chương trình đổi mới, nâng cao năng lực thư viện số tại Phú Yên.

Thái Nguyên phấn đấu hoàn thiện mạng lưới thư viện hiện đại

Hiện tại, chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới chỉ dừng lại ở việc tra cứu đầu sách và các nội dung mang tính tuyên truyền. Đây là thách thức cũng là mục tiêu để tỉnh phấn đấu thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả.

Định hướng hoạt động thư viện ở Tuyên Quang

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang nhằm kiểm tra, đánh giá hoạt động thư viện tỉnh và định hướng một số nội dung triển khai trong lĩnh vực thư viện, giai đoạn 2021 - 2025.

Mở rộng cơ hội đọc sách và tiếp cận thông tin

Sự tham gia tích cực của các cá nhân, tập thể trong việc chia sẻ, lan tỏa tình yêu sách, phương pháp đọc sách trong các không gian đọc sách, thư viện tư nhân đã mang lại nhiều cơ hội đọc và tiếp cận thông tin, tri thức, góp phần triển khai hiệu quả Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.