Để người dân sống gần rừng có thu nhập ổn định

UBND tỉnh chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì, tham mưu xử lý dứt điểm số tiền tồn của các năm trước ở các cấp. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tham mưu nhằm chỉ đạo các chủ rừng tăng diện tích rừng khoán cho người dân giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện để người dân sống gần rừng có nguồn thu nhập ổn định lâu dài, giảm nghèo nhanh và bền vững; chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tổ chức khẩn trương chi trả dứt điểm tiền dịch vụ môi trường rừng...