Cần giải pháp cụ thể sớm đưa vào hoạt động

Tại buổi giám sát kết quả triển khai Dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng, huyện Hoài Đức mới đây, Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, tránh "đá" trách nhiệm cho nhau. Đặc biệt, phải có các giải pháp hết sức cụ thể tháo gỡ những bất cập, tồn tại để sớm đưa dự án vào vận hành, hoạt động.

Linh hoạt, công tâm trong thu hút người tài

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, PGS.TS. Triệu Thế Hùng, giống như nhiều tỉnh thành khác, những năm qua, Hải Dương luôn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở khu vực công. Để giải quyết tình trạng này, tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi vào làm việc...

Long An cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân

Trong xây dựng nông thôn mới, cùng với nỗ lực thực hiện các tiêu chí liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, chợ nông thôn, Long An đặc biệt chú trọng việc cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân từ ruộng đồng, mảnh đất quê hương.

Quảng Ninh – Điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO Hà Nội) tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh năm 2021 với chủ đề: “Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa”.

Huy động nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí về văn hóa

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong quá trình xây dựng NTM, nhiều địa phương tỉnh Bắc Giang đã huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần ở mỗi làng quê. Đến hết năm 2020, tỉnh có 122/184 xã đạt chuẩn văn hóa NTM (đạt 66,3%).

Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Phát huy quyền làm chủ của người dân

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các xã của huyện Lạng Giang đã chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó tạo được sự đồng thuận, người dân nhiệt tình hưởng ứng, chung sức xây dựng làng quê.

Áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù cho thủy lợi

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi là một trong những tiêu chí rất quan trọng về hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng NTM. Đây là tiêu chí khó bởi nhu cầu kinh phí lớn. Nhiều địa phương tỉnh Bắc Giang đã chủ động cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện để huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này.

Tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường

Để góp phần tạo chỗ đứng vững chắc hơn nữa cho thương hiệu thanh long trên thị trường, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành tổ hợp tác và hợp tác xã, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư, tỉnh Long An sẽ xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất thanh long, hình thành các cơ sở bảo quản, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm.

Hiệu quả từ hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Thời gian qua, mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Long An từng bước phát huy hiệu quả, trở thành “cầu nối” giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Tuy nhiên, để giúp hợp tác xã nông nghiệp phát triển hiệu quả, cần phải có sự hỗ trợ từ các ngành chức năng.

Phát triển thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại

Ngày 17.12, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại”.

Khẳng định khát vọng phát triển và tư duy đổi mới

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Dương đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.