Giảm tỷ lệ sinh non

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới đặt ra mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ suất tử vong trẻ em: dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰. Tuy nhiên, vào thời điểm này Việt Nam ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh.

Còn hơn 4 tỷ người chưa được tiếp cận an sinh xã hội

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố Báo cáo an sinh xã hội thế giới 2020 – 2022: Hệ thống an sinh xã hội trước ngã ba đường – vì một tương lai tốt đẹp hơn. Báo cáo cho thấy: dù diện bao phủ an sinh xã hội trên toàn giới đã được mở rộng ở mức chưa từng có trong thời kỳ khủng hoảng bởi dịch Covid -19, nhưng vẫn còn hơn 4 tỷ người trên thế giới hoàn toàn chưa được bảo vệ.

“Duy trì sản xuất cũng là chống dịch!”

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương NGUYỄN HỒNG DIÊN, dịch Covid-19 với các biến chủng mới đang diễn biến hết sức khó lường nhưng không có nghĩa chúng ta phải dừng mọi hoạt động kinh tế - xã hội. “Duy trì sản xuất chính là giải pháp phòng chống dịch gián tiếp, bởi giúp tạo ra nguồn lực chống dịch và giúp doanh nghiệp sớm phục hồi khi dịch được kiểm soát!”, Bộ trưởng nhấn mạnh.