Nói không với định kiến giới

Ngày 24.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch "Thanh niên chuẩn – Nói không với định kiến giới". Chiến dịch này nhận được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thông qua khuôn khổ sáng kiến Investing In Women nhằm nâng cao nhận thức, hướng đến thay đổi hành vi liên quan đến các định kiến giới trong bối cảnh đại dịch Covid -19.